Onderhoudscontract particulier

VOORWAARDEN ONDERHOUDSCONTRACT PARTICULIEREN

Reiniging en nazicht installatie en schoorsteen
Het reinigen en nazicht van de installatie en de schoorsteen (indien toegankelijk), conform de huidige wetgeving.

* reinigen en nazicht ketel en brander

* reinigen en nazicht schouw

* reinigen van de eventuele filters, sifons

* vervangen van de sproeier (enkel bij mazoutbranders)

* nazicht controletoestellen

* nazicht verluchting stookplaats

* eventueel vervangen branderdichting en/of inonisatie-elektrode (bij gasketels)

Verbrandingscontrole
Het uitvoeren van de emissiemetingen en zo nodig afstellen van de brander, conform de huidige wetgeving. 

Wettelijk attest
Het afleveren door de technieker van een reinigings- en verbrandingsattest na uitvoering van de werkeneen conform het Besluit van de Vlaamse regering dd 08/12/2006. U dient minstens de attesten van de twee jongste onderhoudsbeurten te bewaren.

Afvalverwerking
Het eventuele roetafval wordt door de technieker meegenomen en op een reglementaire manier verwerkt.

Wachtdienst
Gedurende de winterperiode : op zaterdag van 9.00 u tot 16.00 u.

Tijdens de verlofperiode: 1 maal per week.

Automatische opvolging
Wij volgen voor u op dat het periodiek onderhoud automatisch wordt uitgevoerd in dezelfde periode. U krijgt daarvan een schriftelijke verwittiging en hoeft dus zelf geen contact op te nemen met ons. Indien u toch contact met ons opneemt aangaande het onderhoud, gelieve dan steeds te vermelden dat u een onderhoudscontract heeft.

Erkenning en opleiding
Onze onderhoudstechniekers beschikken over een geldig erkenningsnummer om een ketel te mogen onderhouden. Hiertoe volgen zij om de vijf jaar de wettelijke bijscholing ‘hernieuwing brandertechnicus’.

IJking
Onze meettoestellen zijn in staat om alle nodige parameters te kunnen opmeten en worden om de twee jaar gekalibreerd door de leverancier zoals wettelijk bepaald.

Meldingsplicht
Het uitgevoerde onderhoud wordt gemeld aan het Ministerie van Leefmilieu, zoals de wet het voorschrijft.

 

2. CONTRACTPERIODE EN BETALING

Bij jaarlijkse contracten (mazout of gas)
Het onderhoudscontract gaat in met een duurtijd van één jaar.

Het contract wordt na elke periode stilzwijgend verlengd voor één jaar. 

Het contract moet betaald worden aan het begin van de contractperiode, na ontvangst van de factuur.

Bij tweejaarlijkse contracten (enkel mogelijk bij gas)
Het onderhoudscontract gaat in met een duurtijd van twee jaar.

Het contract wordt na elke periode stilzwijgend verlengd voor twee jaar. 

Het contract dient betaald te worden aan het begin van de contractperiode, na ontvangst van de factuur.

 

3. UITVOERING ONDERHOUD

Het onderhoud zelf wordt uitgevoerd in de loop van de contractperiode, aangezien wij het onderhoud van alle klanten gelijkmatig dienen te verdelen over het jaar.

 

4. PRIJSHERZIENING

Periodiek zal de prijs worden aangepast in functie van de lonen.

 

Klik hier voor de algemene contractvoorwaarden van nv Gezel II in PDF.

Airco installatie industrieel

Airco installatie industrieel - Professionele airco installaties in Vlaanderen

Zonnepanelen voor appartementen

Zonnepanelen voor appartementen - Installateur zonnepanelen Buggenhout en omstreken

Herstelling CV-ketel

Herstelling CV-ketel -

Warmtepomp-mazoutketel-boiler

Warmtepomp-mazoutketel-boiler - particuliere installatie warmtepomp-mazoutketel-boiler

Vloerverwarming

Vloerverwarming - plaatsen vloerverwarming

Vloerverwarming industrieel

Vloerverwarming industrieel - vloerverwarming industrieel

Zonnepanelen particulier

Zonnepanelen particulier -

Ventilatie

Ventilatie - ventilatie particulier

Luchtgroep

Luchtgroep - installateur luchtgroepen

Installatie ketel particulier

Installatie ketel particulier - particuliere CV-installatie

Airco particulier

Airco particulier -
Webdesign by IT1