Historiek

De firma Gezel ontstaat in december 1966 onder de impulsen van Jozef Goedgezelschap en zijn echtgenote Ghislaine Colpin. De vijf middelste letters van de familienaam worden de firmanaam, net zoals bij de zaak van zijn vader. Hieraan wordt de romeinse II gevoegd om het onderscheid met GEZEL I te maken.

De jonge eenmanszaak richt zich meteen op de opkomende centrale verwarmingsmarkt. Later worden de activiteiten uitgebreid met sanitaire en elektrische installaties. Op dat moment richtte Gezel zich voornamelijk op de particuliere markt.

In 1980 wordt Gezel omgevormd tot een BVBA, nog eens 5 jaar later tot een NV, met de officiële benaming n.v. GEZEL II. Ondertussen groeit het personeelsbestand en stijgt het zakencijfer. In 1996 laat de stichter het bedrijf over aan zijn zoon Hedwig Goedgezelschap en schoonzoon Rudy Van Verre. Even later neemt de dochter, Hilde Goedgezelschap, het financieel beheer over van haar moeder. De nieuwe zaakvoerders boren meteen nieuwe markten aan. De activiteiten worden uitgebreid met verluchting en airconditioning.

De omzet werd vervijfvoudigd in de periode 1995 -  2009. Er wordt een merkelijke verbetering van de rentabiliteit gerealiseerd. Hierdoor verbetert tevens de financiële draagkracht van de onderneming.
Dit laat toe te investeren in een modern wagenpark, ingericht als werkplaats met alle beschikbare machines, wat toelaat de meest complexe installaties te bouwen. In deze periode stijgt het personeelsbestand van 14 naar 40 personen.

Ook de administratie wordt professioneler gemaakt door het aanschaffen van de meest recente informaticatools (tekensoftware met A0 plotter, beheers software voor het logistiek beheer en de boekhouding, technische rekenprogramma’s).

Ondertussen specialiseert de firma zich naast de woningbouw meer en meer in grotere werken van verwarming, ventilatie en airconditioning. Dit zowel in de industriële als in de openbare sector. Het cliënteel van Gezel telt dan ook vele gerenommeerde bedrijven.

In 2009 wordt er een nieuw bedrijfsgebouw opgetrokken in de Beukenstraat aan de rand van het industrieterrein Genthof te Buggenhout. Met 800 m² kantoorgebouw en een magazijn van 1200 m² is Gezel klaar om verder te groeien. Sinds de verhuis naar de nieuwbouw in 2009 tot en met heden is er een verdubbeling van de omzet gerealiseerd.

Sinds juni 2017 mag Gezel zich dochterorganisatie noemen van ATS nv, waarmee als jarenlange leverancier een uitstekende verstandhouding werd opgebouwd. Tegelijkertijd kwam de vierde generatie Goedgezelschap mee aan de leiding van het bedrijf. Rudy Van Verre gaf als gedelegeerd bestuurder immers de fakkel door aan Daan Goedgezelschap, de zoon van Hedwig. Samen met ATS houden ze de familiale identiteit van Gezel staande en zijn ze klaar om de grote uitdagingen van de HVAC-wereld aan te pakken.

Gezel wenst zijn positie te bestendigen door een blijvend gezonde investeringspolitiek in personeel en materiaal.

  1. 1ste vrachtwagen
  2. COO Buggenhout1967
  3. Oud gebouw
  4. De stichters
  5. Huidig wagenpark
  6. huidig bedrijfsgebouw
  7. Huidig zaakvoerder Hedwig met links voormalig bestuursleden Rudy Van Verre en Hilde Goedgezelschap.

Evolutie van Gezel in de voorbije 40 jaar

Airco installatie industrieel

Airco installatie industrieel - Professionele airco installaties in Vlaanderen

Zonnepanelen voor appartementen

Zonnepanelen voor appartementen - Installateur zonnepanelen Buggenhout en omstreken

Herstelling CV-ketel

Herstelling CV-ketel -

Warmtepomp-mazoutketel-boiler

Warmtepomp-mazoutketel-boiler - particuliere installatie warmtepomp-mazoutketel-boiler

Vloerverwarming

Vloerverwarming - plaatsen vloerverwarming

Vloerverwarming industrieel

Vloerverwarming industrieel - vloerverwarming industrieel

Zonnepanelen particulier

Zonnepanelen particulier -

Ventilatie

Ventilatie - ventilatie particulier

Luchtgroep

Luchtgroep - installateur luchtgroepen

Installatie ketel particulier

Installatie ketel particulier - particuliere CV-installatie

Airco particulier

Airco particulier -
Webdesign by IT1